Hey, wat leuk dat jij lid wilt worden!

Vul hieronder jouw gegevens in.

Inschrijfformulier

Vul je gegevens hieronder in. 

*Crunch Complete is alleen beschikbaar voor 6 maanden / 12 maanden
**Crunch College is alleen voor 3 maanden af te sluiten

*Ondergetekende, hierna te noemen de deelnemer, verklaart door ondertekening van dit formulier deel te willen nemen aan de door The Crunch aangeboden diensten en faciliteiten, waaronder als hoofdactiviteit sportieve groepstrainingen en individuele trainingen. De algemene voorwaarden zijn onlosmakkelijk verbonden aan deze overeenkomst en d.m.v. ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.