DISCLAIMER


De inhoud van deze website is bedoeld om informatie te verschaffen over de dienstverlening van The Crunch Fitness & Healthclub.
The Crunch spant zich in voor een zorgvuldige en actuele weergave van de gegevens op deze website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De informatie op deze website wordt regelmatig voorzien van een update en The Crunch behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen.
Indien de website, ondanks deze zorg en aandacht, onjuiste gegevens bevat of gegevens die niet langer actueel zijn, of indien zich storingen, onderbrekingen of vertragingen voordoen bij het verstrekken van informatie op de website, aanvaardt The Crunch geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen daarvan.


The Crunch garandeert niet dat de door haar verstuurde emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet, of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
The Crunch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden.