PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PRIVACYBELEID THE CRUNCH

The Crunch is een fitness en healthclub. Via onze websites en binnen ons bedrijf bieden wij sport, gezondheid en welzijnsfaciliteiten en diensten aan prospects (potentiële klanten) en klanten van achttien jaar of ouder. De club biedt ook diensten aan de kinderen van leden zoals kinderopvang in de leeftijd van 0 tot en met zes jaar. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven, bijvoorbeeld omdat we deels gebruik maken van standaard software.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch+31 (0)20 – 6365505Ma – Do 07.00-23.00 uur
Vrij 07.00-22.00 uur
Za & Zo 08.00-18.00 uur
Emailinfo@thecrunch.nl
OnlineVia het contact formulier
ReceptieTijdens openingstijden

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze diensten en websites – de website van The Crunch en via de MYWELNESS APP laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij jouw persoonsgegevens en financiële gegevens alleen wanneer je een abonnement bij ons afsluit. Overigens vragen we ze dan op dat moment pas op.

PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor de afhandeling van betalingen, het aanbieden van de MY WELNESS APP, het versturen van nieuwsbrieven en het up-to-date houden van onze ICT- systemen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. De wettelijke bewaringsplicht is zeven jaar.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES

Floris, wat doet The Crunch op dit gebied en met welk doeleinde?

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van eventuele links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

MINDERJARIGEN

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Als je je hebt ingeschreven op The Crunch of de MY WELNESS APP kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook altijd contact opnemen met The Crunch via de volgende gegevens:

Telefonisch+31 (0)20 – 6365505Ma – Do 07.00-23.00 uur
Vrij 07.00-22.00 uur
Za & Zo 08.00-18.00 uur
Emailinfo@thecrunch.nl
OnlineVia het contact formulier
ReceptieTijdens openingstijden

Om misbruik te voorkomen kunnen we je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, vragen je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018

Lees meer: